Program

Nazwa

Nazwa „Skauci na Skale” wskazuje na kilka istotnych elementów:

 1. Polegamy NA SKALE, jaką jest Bóg.
  W Biblii Bóg wielokrotnie został nazwany Skałą. On sam siebie tak określa (5 Mż 32:18). Obraz ten podkreśla Bożą siłę. Wielka skała jest trwała i solidna. Może zapewnić bezpieczeństwo. Jest schronieniem, bo można się za nią ukryć. To Bogu, jako skauci, chcemy ufać, na Nim polegać. On jest naszym schronieniem i siłą!Nasze credo: „Bóg skałą moją, jemu ufam” 2Sm 22:3a
 2. Nasze życie i służbę chcemy budować NA SKALE, jaką jest Jezus Chrystus.
  Słowo „skała, kamień” Nowy Testament odniósł do Chrystusa:
  „Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się” 1 P 2:6.
  Chrystus jest tym kamieniem węgielnym, kosztownym, wybranym. To na Nim zbudowany jest Kościół. O Nim chcemy składać świadectwo życiem i słowami. To On ma być dla nas najważniejszy!
 3. Chcemy budować NA SKALE, czyli być wykonawcami Bożego Słowa.
  „Jezus powiedział: Każdy więc, kto słucha tych Moich słów i wprowadza je w czyn, podobny jest do człowieka rozsądnego, który zbudował swój dom na skale”. Mt 7:24
  Jako skauci chcemy słuchać i uczyć się Bożego Słowa. Chcemy jednak uczyć się przede wszystkim, jak można praktycznie go wypełniać i żyć zgodnie z nim.

Motto – najważniejsze hasło

„Bądźcie więc wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami” Jk 1:22a

Przyrzeczenie Skautów na Skale

„Z pomocą Boga, Skały, na której polegam, uczynię wszystko, aby poznać Jego Słowo i żyć zgodnie z Nim, służyć Bogu, Kościołowi i bliźnim oraz przestrzegać Prawa Skautów na Skale”. 

Prawo Skautów na Skale

Skaut na Skale jest:

Copyrights: Skauci na Skale Dzięgielów | projekt i wykonanie: fober.pl